Testi
 

Eis gibt ein deutch kinder
Eis gibt ein deutch frau
Eis gibt ein deutch herr
Eis gibt ein deutch fraulein
Shake! Shake!
Shake the Albergator!
Shake! Shake!
Shake the Albergator!
Contatto distaccato
E' indice di charme
Contatto distaccato
Controllo e voluttà
Shake! Shake!
Shake the Albergator!
Shake! Shake!
Shake the Albergator!

 
   
 
SHAKE THE ALBERGATOR (1981)
Testi: Rolling Trone - Gas